Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Δευτέρα
6:00 Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΛ
6:30 ΠΡΩΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ με την Ζήνα ΕΛ
7:30 ΕΔΩ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ με τον Δρ. Ιγνάτιο Μεϊμάρη ΕΛ
7:45 ΡΥΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ με την Δώρα ΕΛ
8:00 ΡΑΔΙΟΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΕΛ
9:00 ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ με την Μαρίνα ΕΛ
9:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
9:40 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΕΛ
10:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
10:40 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΛ
11:00 ΝΟΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ (Μέρος Α’) με την Αναστασία ΑΓ & ΕΛ
11:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
11:40 ΝΟΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ (Μέρος Β’) με την Αναστασία ΑΓ & ΕΛ
12:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
13:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛ
13:15 ΜΟΥΣΙΚΗ
13:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
14:30 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΖΩΗ (TTB) Εκπομπή του TWR HELLAS, με τον Δρ. Αργύρη Πέτρου ΕΛ
15:00 ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
15:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
15:40 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΕΛ
16:00 ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ (Ε) με την Μαρίνα ΕΛ
16:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
17:00 THE CHOICE SHOW (μέρος Α’) με τον Αντρέα Ιωάννου ΑΓ
17:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
17:40 THE CHOICE SHOW (μέρος Β’) με τον Αντρέα Ιωάννου ΑΓ
18:00 ΞΕΝΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΑΓ
18:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
19:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
20:30 FOCUS ON THE FAMILY ΑΓ
21:00 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΑΓ
21:30 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΖΩΗ (ΤΤΒ) (Ε) Εκπομπή του TWR HELLAS, με τον Δρ. Αργύρη Πέτρου ΕΛ
22:00 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΕΛ
22:30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ με την Αναστασία ΕΛ
23:00 ΞΕΝΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΑΓ
00:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
Τρίτη
6:00 Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΛ
6:30 ΠΡΩΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ με την Ζήνα ΕΛ
7:30 ΕΔΩ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ με τον Δρ. Ιγνάτιο Μεϊμάρη ΕΛ
7:45 ΡΥΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ με την Δώρα ΕΛ
8:00 ΡΑΔΙΟΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΕΛ
9:00 ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ με την Μαρίνα ΕΛ
9:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
9:40 ΔΙΑΛΕΞΑΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ με την Μαίρη ΕΛ
10:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
10:40 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΛ
11:00 ΝΟΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ (Μέρος Α’) με την Αναστασία ΑΓ & ΕΛ
11:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
11:40 ΝΟΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ (Μέρος Β’) με την Αναστασία ΑΓ & ΕΛ
12:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
13:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛ
13:15 ΜΟΥΣΙΚΗ
13:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
14:30 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΖΩΗ (ΤΤΒ) Εκπομπή του TWR HELLAS, με τον Δρ. Αργύρη Πέτρου ΕΛ
15:00 ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
15:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
15:40 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΕΛ
16:00 ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ (Ε) με την Μαρίνα ΕΛ
16:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
17:00 THE CHOICE SHOW (μέροςΑ’) με τον Αντρέα Ιωάννου ΑΓ
17:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
17:40 THE CHOICE SHOW (μέροςΒ’) με τον Αντρέα Ιωάννου ΑΓ
18:00 ΞΕΝΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΑΓ
18:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
19:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
20:30 FOCUS ON THE FAMILY ΑΓ
21:00 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΑΓ
21:30 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΖΩΗ (ΤΤΒ) (Ε) Εκπομπή του TWR HELLAS, με τον Δρ. Αργύρη Πέτρου ΕΛ
22:00 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΕΛ
22:30 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΓ
23:00 ΞΕΝΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΑΓ
00:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
Τετάρτη
6:00 Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΛ
6:30 ΠΡΩΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ με την Ζήνα ΕΛ
7:30 ΕΔΩ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ με τον Δρ. Ιγνάτιο Μεϊμάρη ΕΛ
7:45 ΡΥΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ με την Δώρα ΕΛ
8:00 ΡΑΔΙΟΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΕΛ
9:00 ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ με την Μαρίνα ΕΛ
9:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
9:40 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΕΛ
10:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
10:40 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΛ
11:00 ΝΟΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ (Μέρος Α’) με την Αναστασία ΑΓ & ΕΛ
11:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
11:40 ΝΟΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ (Μέρος Β’) με την Αναστασία ΑΓ & ΕΛ
12:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
13:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛ
13:15 ΜΟΥΣΙΚΗ
13:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
14:30 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΖΩΗ (ΤΤΒ) Εκπομπή του TWR HELLAS, με τον Δρ. Αργύρη Πέτρου ΕΛ
15:00 ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
15:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
15:40 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΕΛ
16:00 ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ (Ε) με την Μαρίνα ΕΛ
16:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
17:00 THE CHOICE SHOW (μέροςΑ’) με τον Αντρέα Ιωάννου ΑΓ
17:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
17:40 THE CHOICE SHOW (μέροςΒ’) με τον Αντρέα Ιωάννου ΑΓ
18:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
19:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
20:30 FOCUS ON THE FAMILY ΑΓ
21:00 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΑΓ
21:30 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΖΩΗ (ΤΤΒ) (Ε) Εκπομπή του TWR HELLAS, με τον Δρ. Αργύρη Πέτρου ΕΛ
22:00 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΕΛ
22:30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ με την Αναστασία ΕΛ
23:00 ΞΕΝΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΑΓ
00:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
Πέμπτη
6:00 Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΛ
6:30 ΠΡΩΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ με την Ζήνα ΕΛ
7:30 ΕΔΩ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ με τον Δρ. Ιγνάτιο Μεϊμάρη ΕΛ
7:45 ΡΥΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ με την Δώρα ΕΛ
8:00 ΡΑΔΙΟΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΕΛ
9:00 ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ με την Μαρίνα ΕΛ
9:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
9:40 ΔΙΑΛΕΞΑΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ με την Μαίρη ΕΛ
10:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
10:40 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΛ
11:00 ΝΟΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ (Μέρος Α’) με την Αναστασία ΑΓ & ΕΛ
11:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
11:40 ΝΟΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ (Μέρος Β’) με την Αναστασία ΑΓ & ΕΛ
12:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
13:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛ
13:15 ΜΟΥΣΙΚΗ
13:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
14:30 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΖΩΗ (ΤΤΒ) Εκπομπή του TWR HELLAS, με τον Δρ. Αργύρη Πέτρου ΕΛ
15:00 ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
15:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
15:40 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΕΛ
16:00 ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ (Ε) με την Μαρίνα ΕΛ
16:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
17:00 THE CHOICE SHOW (μέροςΑ’) με τον Αντρέα Ιωάννου ΑΓ
17:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
17:40 THE CHOICE SHOW (μέροςΒ’) με τον Αντρέα Ιωάννου ΑΓ
18:00 ΞΕΝΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΑΓ
18:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
19:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
20:30 FOCUS ON THE FAMILY ΑΓ
21:00 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΑΓ
21:30 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΖΩΗ (ΤΤΒ) (Ε) Εκπομπή του TWR HELLAS, με τον Δρ. Αργύρη Πέτρου ΕΛ
22:00 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΕΛ
22:30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ με την Αναστασία ΕΛ
23:00 ΞΕΝΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΑΓ
00:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
Παρασκευή
6:00 Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΛ
6:30 ΠΡΩΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ με την Ζήνα ΕΛ
7:30 ΕΔΩ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ με τον Δρ. Ιγνάτιο Μεϊμάρη ΕΛ
7:45 ΡΥΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ με την Δώρα ΕΛ
8:00 ΡΑΔΙΟΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΕΛ
9:00 ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ με την Μαρίνα ΕΛ
9:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
9:40 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΕΛ
10:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
10:40 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΛ
11:00 ΝΟΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ (Μέρος Α’) με την Αναστασία ΑΓ & ΕΛ
11:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
11:40 ΝΟΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ (Μέρος Β’) με την Αναστασία ΑΓ & ΕΛ
12:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
13:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛ
13:15 ΜΟΥΣΙΚΗ
13:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
14:30 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΖΩΗ (ΤΤΒ) Εκπομπή του TWR HELLAS, με τον Δρ. Αργύρη Πέτρου ΕΛ
15:00 ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
15:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
15:40 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΕΛ
16:00 ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ (Ε) με την Μαρίνα ΕΛ
16:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
17:00 THE CHOICE SHOW (μέρος Α’) με τον Αντρέα Ιωάννου ΑΓ
17:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
17:40 THE CHOICE SHOW (μέρος Β’) με τον Αντρέα Ιωάννου ΑΓ
18:00 ΞΕΝΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΑΓ
18:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
19:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
20:30 FOCUS ON THE FAMILY ΑΓ
21:00 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΑΓ
21:30 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΖΩΗ (ΤΤΒ) (Ε) Εκπομπή του TWR HELLAS, με τον Δρ. Αργύρη Πέτρου ΕΛ
22:00 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΕΛ
22:30 Holy Hip-Hop Show με τον Smiley ΑΓ
23:00 ΞΕΝΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΑΓ
00:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
Σάββατο
6:00 Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΛ
6:30 ΠΡΩΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ με την Ζήνα ΕΛ
7:45 ΡΥΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ με την Δώρα ΕΛ
8:00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΕΛ
9:00 ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ με την Μαρίνα ΕΛ
9:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
9:40 ΔΙΑΛΕΞΑΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ με την Μαίρη ΕΛ
10:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
10:40 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΛ
11:00 ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΕΛ & ΑΓ
11:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
11:45 ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΕΛ & ΑΓ
12:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
13:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛ
13:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
14:30 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΖΩΗΣ (ΙΤΜ)  Εκπομπή του TWR HELLAS με τον Θοδωρή Καλογερόπουλο ΕΛ
15:00 ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
15:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
15:40 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΕΛ
16:00 ADVENTURES IN ODYSSEY ΑΓ
16:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
17:00 THE URBAN GROOVE SHOW (μέρος Α’) με τον Smiley ΑΓ
17:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
17:40 THE URBAN GROOVE SHOW (μέρος Β’) με τον Smiley ΑΓ
18:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
19:00 ΑΙΩΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΛ
19:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
19:40 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΕΛ
20:00 SATURDAY NIGHT REQUEST HOUR με τον Ken McDowall ΑΓ
21:00 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΑΓ
21:30 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΖΩΗΣ (ΙΤΜ) (Ε)  Εκπομπή του TWR HELLAS με τον Θοδωρή Καλογερόπουλο ΕΛ
22:00 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΕΛ
22:30 REVOLUTION με την Αναστασία ΑΓ
00:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
Κυριακή
6:00 Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΛ
6:30 ΠΡΩΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ με την Ζήνα ΕΛ
7:30 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΕΛ
9:00 ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ με την Μαρίνα ΕΛ
9:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
9:45 ΡΥΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ με την Δώρα ΕΛ
10:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
10:40 Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΛ
11:00 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΖΩΗΣ (ΙΤΜ) Εκπομπή του TWR HELLAS με τον Θοδωρή Καλογερόπουλο ΕΛ
11:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
11:45 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΛ
12:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
13:00 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΛ
13:15 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΕΛ
13:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
14:00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΕΛ
15:00 ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
15:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
15:40 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ ΕΛ
16:00 ADVENTURES IN ODYSSEY ΑΓ
16:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
17:00 THE CHART SHOW με τον Κέν ΑΓ
17:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
17:40 THE CHART SHOW με τον Κέν ΑΓ
18:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
19:00 ΑΙΩΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΛ
19:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΛ
19:40 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΕΛ
20:00 ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
21:00 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΑΓ
22:00 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΕΛ
22:30 SUNDAY NIGHT LATE με τον Κέν ΑΓ
00:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
Γλώσσες:
ΑΓ = Αγγλικά, ΕΛ = Ελληνικά